Konfiguracja podstawowa:

Rodzaj dachu:

Wymiary:

szerokość długość podwyższenie powyżej 2m

Szerokość bramy wjazdowej:

wymiary usytuowana

Brama:

(+320 zł/szt. uchylna do góry)

info
info
info
info

Światło wjazdu (wysokość wjazdu):

Typ blachy:

Możliwe dodatki:

Konstrukcja garażu:

info
info
info

Kotwiczenie do podłoża:

Nity w kolorze blachy:

Dodatkowe drzwi:

(+120 zł )

Dodatkowe drzwi umiejscowione:

Dodatkowe drzwi
- szerokość:

Otwór okienny:

(+60 zł/szt.)

Otwór okienny
- rodzaj:

info
info
info
info

Otwór okienny
- umiejscowienie:

Otwór okienny
- wymiary:

szerokosc
wysokosc

Otwór okienny uchylny:

(+150 zł/szt.)

Otwór okienny uchylny
- rodzaj:

Otwór okienny uchylny
- umiejscowienie:

Otwór okienny uchylny
- wymiary:

szerokosc
wysokosc

Okucia garażu:

Narożniki ścian

Narożniki dachu
info
info

info
info

Wiata na drewno

Wiata na drewno
- umiejscowienie:

info
info
info
info

Wiata na drewno
- wymiary:

Lokalizacja dowozu:

Województwo:

Cena brutto:

zł (z VAT)

Transport i montaż w cenie garażu.